Voorwaarden Cashbackactie

**1. Inleiding**
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de cashback actie ("Actie") georganiseerd door Fantail ("Organisator"), bedoeld voor klanten die een krabpaal hebben gekocht in één van de deelnemende winkels*. Door deel te nemen aan deze Actie, verklaart de deelnemer zich akkoord met de volgende voorwaarden.


**2. Actieperiode**
De Actie loopt van 1 april 2024 tot en met 31 augustus 2024 ("Actieperiode"). Aankopen gedaan buiten deze periode komen niet in aanmerking voor de cashback.


**3. Deelnamevoorwaarden**
- De Actie is uitsluitend geldig voor consumenten die minimaal €300 aan krabpalen hebben aangekocht één van de deelnemende winkels* tijdens de Actieperiode.
- Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en woonachtig in het land waar de winkel gevestigd is.
- Door deelname aan de cashbackactie stemt de deelnemer in om gebeld te worden door een Fantail medewerker voor onderzoeksdoeleinden.


**4. Cashback Bedragen**
- Bij aankoop van €300 aan krabpalen, krijgt de consument een cashback van €75.
- Bij aankoop van €400 aan krabpalen, krijgt de consument een cashback van €100.
- Bij aankoop van €500 of meer aan krabpalen, krijgt de consument een cashback van €125.


**5. Hoe de Cashback te Ontvangen**
- Na aankoop vult de deelnemer een enquête via de website: www.fantail.eu. en dient hij via dit formulier ook zijn aankoopbewijs in. De deelnemer vult ook zijn of haar telefoonnummer in. De cashback wordt overgemaakt na succesvolle deelname aan de enquête.
- De uitbetaling van de cashback wordt binnen de 2 maand na registratie overgemaakt op de rekening van de deelnemer.


**6. Voorwaarden voor Uitbetaling**
- Deelnemers moeten correcte en volledige informatie verstrekken om in aanmerking te komen voor de cashback. Dit omvat naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.
- De cashback is niet overdraagbaar en kan niet worden omgeruild voor andere goederen of diensten.
- Bij vermoeden van fraude of misbruik behoudt Fantail zich het recht voor om deelname te weigeren of de cashback terug te vorderen.


**7. Aansprakelijkheid**
Fantail is niet aansprakelijk voor eventuele typfouten in communicatiematerialen gerelateerd aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname of de uitbetaling van de cashback.


**8. Privacy**
Door deel te nemen aan deze Actie, stemmen deelnemers ermee in dat hun persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer) door Fantail verwerkt mogen worden voor het uitvoeren van de Actie en het overmaken van de cashback. Fantail zal alle persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.


**9. Slotbepalingen**
- Fantail behoudt zich het recht voor om de Actievoorwaarden te wijzigen of de Actie vroegtijdig te beëindigen.
- Op deze Actievoorwaarden is het recht van het land van vestiging van de winkel van toepassing.
- Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze Actie of de Actievoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het land van vestiging van de winkel.
Door deel te nemen aan deze Actie, bevestigen de deelnemers dat zij de voorwaarden hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd.